ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Φυσικοθεραπεία είναι μια σύγχρονη ειδικότητα του παραϊατρικού κλάδου, η οποία επικεντρώνεται στην υποστήριξη της καλής φυσικής κατάστασης και στην αποκατάσταση της σωματικής υγείας. Ο  Φυσικοθεραπευτής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος με φυσικά μέσα και τεχνικές θα εξασφαλίσει την ομαλή αποκατάσταση προβλημάτων τα οποία προέρχονται από ασθένειες, ειδικές παθήσεις και ατυχήματα και θα συμβάλει στην επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Το επάγγελμα απαιτεί γνώσεις φυσιολογίας, ανατομίας, ιατρικές γνώσεις και πάνω από όλα, την έμφυτη ανάγκη της προσφοράς και της υποστήριξης σε άτομα που χρειάζονται ψυχολογική και σωματική στήριξη.
 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους, όπου παρέχεται Φυσικοθεραπεία.

 • + -

  Επαγγελματική Αποκατάσταση

  Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως παραγωγικά στελέχη σε:

  • εργαστήρια φυσιοθεραπείας

  • ιδρύματα και κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)

  • Κ.Α.Π.Η.

  • ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών

  • ειδικά κέντρα αποκατάστασης

  • νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτηρία που διαθέτουν ανάλογα τμήματα

  • αθλητικά κέντρα και χώρους αθλήσεως.
 • + -

  Μαθήματα

  - ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  Απόκτηση γνώσεων επί του αναπνευστικού, ουροποιητικού, γενετικού, νευρικού συστήματος, καθώς και των αισθητήριων οργάνων.

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
  Απόκτηση γνώσεων επί των νοσημάτων πεπτικού, ουροποιητικού συστήματος και άλλων παθήσεων του ανθρώπινου οργανισμού.

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
  Απόκτηση γνώσεων για τις κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος μέσω διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισής τους.

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
  Απόκτηση γνώσεων για τις ρευματολογικές παθήσεις μέσω διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισής τους.

  - ΥΓΙΕΙΝΗ
  Απόκτηση γνώσεων υγιεινής, επιδημιολογίας και προλήψεως ατυχημάτων.

  - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  Απόκτηση γνώσεων ψυχολογικής αντιμετώπισης σε άτομα με ανικανότητα, αναπηρία και γενικά με ασθενείς που έχουν κινητικά προβλήματα.

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  Η αποκόμιση γενικών και ειδικών γνώσεων για τις χειρουργικές παθήσεις σε συνδυασμό με τις οδηγίες του φυσιοθεραπευτή προς όφελος της καλύτερης αντιμετώπισης του ασθενούς.

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
  Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τα φυσιολογικά ελλείματα της φυσιολογικής ανάπτυξης που οδηγούν στην εγκεφαλική παράλυση με σκοπό την αποκατάσταση ατόμων με εγκεφαλική.

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Απόκτηση γνώσεων επί παθήσεων νευρολογικών αιτιών, συμπτώματα, αντιμετώπιση αυτών.

  - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
  Να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος βασικές γνώσεις επί της Γηριατρικής. Τρόποι αποκαταστάσεως που εφαρμόζει η Γηριατρική.

  - ΆΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι
  Να δώσει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα, να γνωρίσουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της άσκησης σε ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα και να τους ενημερώσει για θέματα ασφάλειας.

  - ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
  Να δώσει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες μετακίνησης των ασθενών με διαφόρων τύπων προβλήματα (μυοσκελετικά, νευρολογικά), να γνωρίσουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση των ασθενών αυτών.

  - ΆΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ
  Να δώσει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα να καταννοήσουν τις ιδιαιτερότητες των ασθενών με νευρολογικά προβλήματα, να γνωρίσουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της άσκησης σε ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα.

  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των διαφόρων συσκευών που χρησιμοποιούνται σε ένα εργαστήριο φυσικοθεραπείας και να τους ενημερώσει για θέματα ασφαλών ορίων λειτουργίας όλων των συσκευών, ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη συντήρηση αυτών.

  - ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
  Απόκτηση δεξιοτήτων για τις κυριότερες μεθόδους χρησιμοποίησης ηλεκτροθεραπευτικών μεθόδων.

  - ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
  Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επί μαλακτικών εφαρμογών επί διαφόρων συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.

  - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΠΕΡΙΔΕΣΗ
  Να δώσει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον τρόπο παροχής πρώτων βοηθειών εντός του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την περίδεση ασθενών.

  - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ,ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  Να δώσει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των ασθενών με κινητικά ελλείματα, να γνωρίζουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση και εκπαίδευση της κίνησης σε ασθενείς με κινητική δυσχέρεια και να τους ενημερώσει για τις μεθόδους υποβοήθησης της αυτοεξυπηρέτησης των ασθενών αυτών.

  - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Να κατανοήσουν τις οργανωτικές και διοικητικές ιδιαιτερότητες ενός εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, τους τρόπους ενδεδειγμένης διαχείρισης ασθενών και τις μεθόδους επικοινωνίας με άλλους επιστήμονες υγείας.

  - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
  Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες αντιμετώπισης των ασθενών από ηθικής πλευράς και με βάση το γενικότερο κοινωνικό και επαγγελματικό συμφέρον, ώστε να δρουν με ακεραιότητα, σωστή κρίση και να είναι σε θέση να λογοδοτούν για τους τρόπους μεταχείρισης των ασθενών, σεβόμενοι πρωτίστως τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις αξίες των ασθενών.

  - ΆΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΙ
  Να δώσει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και τα μέσα εφαρμογής της άσκησης στο νερό, τις ομάδες ασθενών που μπορούν να εφαρμοστούν καθώς και να τους ενημερώσει για θέματα ασφάλειας.

  - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
  Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και τα μεσα εφαρμογής της φυσικοθεραπευτικής φροντίδας σε συνάρτηση με τη νοσηλευτική, για την αρμονική συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό.

  - ΑΓΓΛΙΚΑ

  - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΧΡΗΣΗ Η/Υ