Ασφάλεια - V.I.P Protection

Βία, εγκληματικότητα, ανασφάλεια. Την αντιμετωπίζουμε. Μετωπικά και αποτελεσματικά. Με σπουδές στις ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ.

Μετά τις βασικές θεωρητικές γνώσεις σημαίνοντα ρόλο παίζει για μας η πρακτική. Η εκπαίδευση γίνεται από κορυφαίους, τόσο σε επίπεδο πολεμικών τεχνών όσο και σε επίπεδο εξουδετέρωσης κινδύνων. Προετοιμάζουμε το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορούμε να ατενίζουμε το παρόν με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και βεβαιώτητα. Οι απόφοιτοι των Σχολών ΩΜΕΓΑ εκτός από το σε συχνή αυξανόμενη ζήτηση επάγγελμα τους, νιώθουν και την ηθική ικανοποίηση της σημαντικότητας της προσφοράς τους.

 • + -

  Επαγγελματικά Καθήκοντα

  Ο διπλωματούχος της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας - security” είναι ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί.

  Ειδικότερα:

  - Συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών

  - Επιτηρεί , περιπολεί και εξακριβώνει

  - Επεμβαίνει κοντά στην κοινότητα σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.

  - Επεμβαίνει στην κοινότητα με στόχο τα προληπτικά μέτρα και ενημέρωση
 • + -

  Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης

  - Αγγλικά

  - Χρήση Η/Υ

  - Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων

  - Επαγγελματική Δεοντολογία – Εργασιακές Σχέσεις & Προσωπική Ποιότητα

  - Περιβαλλοντική Αγωγή

  - Επικοινωνία - Επιχειρηματικότητα

  - Πρώτες Βοήθειες
 • + -

  Τα μαθήματα εξειδίκευσης

  - Εγκληματολογία

  - Εισαγωγή στο Δίκαιο

  - Πρώτες Βοήθειες

  - Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα

  - Κοινωνική & Δικαστική Ψυχολογία

  - Στοιχεία Ποινικού Δικαίου

  - Στοιχεία Εργατικού Δικαίου

  - Τουρισμός

  - Ανακριτική

  - Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία

  - Εφαρμογές στην Πληροφορική Ι & ΙΙ

  - Δημόσιες Σχέσεις

  - Ασφάλεια Προσώπων – Εγκαταστάσεων – Χρηματαποστολών

  - Εταιρείες